Servei d’assessorament legal i social en estrangeria

Servei d’assessorament legal i social en estrangeria

sals

És un servei d’atenció i assessorament jurídic I social a les persones, tant immigrants com autòctones que ho necessitin, sobre el fet d’estrangeria i a la vegada sobre les prestacions socials diverses, des de que es fa la derivació als serveis socials oportuns.

Des d’aquest servei es pretén resoldre de diferents maneres les autoritzacions de residència, treball, residència per reagrupament familiar, arrelaments… En definitiva, pretenem la regularització de les persones estrangeres nouvingudes i també de les que porten més temps  al nostre país, per tal que puguin desenvolupar la seva vida dins la nostra societat en igualtat  de condicions.

És un programa fonamentalment d’ajuda però, també de prevenció de l’exclusió social ja que a través d’aquesta tasca s’aconsegueix legalitzar la situació de moltes persones estrangeres, reagrupament de famílies que han quedat separades pel fet de la immigració i també donar- los peu a la inserció en el mercat laboral.

 

Aquest passat 2015 a Tàrrega vam realitzar 514 entrevistes i vàrem atendre 385 persones. A Agramunt vam atendre 92 persones, a Bellpuig 16 i a la Fuliola 10, que és un total de 118 atencions.

Back to top