Servei d’assessorament legal i social en estrangeria

Servei d’assessorament legal i social en estrangeria

Oferim assessorament i suport jurídic especialitzat en tot allò relacionat amb els processos migratoris, dels quals se’n deriven tràmits administratius molt variats i complexos.

En aquest sentit, fem l’acompanyament a la persona que ho necessita, des del pas inicial que seria l’obtenció d’una informació correcta fins al pas final que hauria de ser, en la majoria de casos, l’obtenció d’una resolució favorable de l’Administració.

Els tràmits més habituals són l’autorització de residència i/o treball, els diferents tipus d’arrelament (social, familiar, laboral, per a la formació), els reagrupaments familiars, la nacionalitat espanyola ,l’estada per estudis, entre altres.

Per tal de desenvolupar la nostra tasca amb rigorositat, vetllem els canvis en la normativa vigent, fem xerrades informatives i de sensibilització obertes a tothom.

Els nostres objectius són:

Acollir a la nostra societat les persones immigrants en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió, promovent així la igualtat d’oportunitats.

Afavorir la situació administrativa regular i evitar al màxim la irregularitat sobrevinguda de les persones immigrants.

Back to top