Fons de solidaritat

 

Programa Fons de solidaritat

Programa destinat a cobrir subministraments bàsics de la llar (electricitat, gas, aigua, calefacció), i rendes de lloguer pendents de l’habitatge habitual de persones o famílies que es troben en situació de vulnerabilitat, famílies en situació de precarietat cronificada i famílies nouvingudes que es troben en situació administrativa irregular.

Es vetlla pel manteniment de les llars habituals, la millora de la qualitat de vida de les famílies evitant situacions derivades de la pobresa energètica, millora de la inclusió laboral i potenciació de la pròpia autonomia.

Back to top