Programa família i infància

Programa família i infància ( Projecte de suport educatiu)

 Programa Família i Infància

Aquest programa està destinat als infants de Tàrrega en edat escolar entre 5 i 13 anys ( P-5 i 1r d’ESO) que, per les condicions socioeconòmiques familiars es troben en situació de risc i necessiten un suport i una potenciació de les seves capacitats per tal de poder millorar el seu rendiment educatiu i evitar així el fracàs escolar i l’exclusió social. Per tal de dur a terme  aquest objectiu comptem amb una sèrie de voluntaris i voluntàries que destinen part del seu temps lliure als infants. Durant el curs escolar els voluntaris estan entre 1 hora i 1 hora i mitja amb els nens, treballant aquells aspectes que es considerin més necessaris.

La col·laboració i coordinació amb les escoles i l’EAP (Equip d’Assessorament Pedagògic) i amb la responsable del programa, la psicòloga, fan que cada infant rebi a través d’aquest voluntariat, l’atenció més adequada per a cobrir les seves necessitats. Al llarg del curs es treballa una de les festes tradicionals i més infantils de Catalunya, la festa del tió. On cada any, a part de fer cagar el tió , es fa una representació d’algun fet tradicional nadalenc. També celebrem la primavera, en dates pròximes a Sant Jordi, on es regala un llibre a cada infant i on els pares, si volen, poden contribuir aportant menjars típics del seu país d’origen. Durant  l’estiu es continua treballant amb els infants de manera diferent: S’agrupen nens amb dificultats i edats similars, i també es treballa de forma individualitzada amb aquells que presenten unes característiques especials.

Un altre dels objectius del programa és el de treballar amb les famílies, amb la voluntat de poder millorar les relacions personals i a la mateixa vegada aconseguir una major implicació d’aquestes en l’educació dels seus fills. Això ho duem a terme de dues maneres diferents, ja sigui mitjançant entrevistes individuals amb un seguiment de les famílies, sobre problemes concrets dels seus fills o bé sigui mitjançant l’escola de pares, en la qual durant les sessions es treballen problemes globals dels nens, problemes de comportament, mals hàbits…

L’any 2015 vam atendre a 54 nens i durant el curs 2015/2016 42. A l’escola de pares hi ha hagut un 85% d’assistència.

Back to top