Programa família i infància

Programa família i infància

Aquest programa està destinat als infants de 6 a 12 anys de Tàrrega que, per les condicions socioeconòmiques familiars es troben en situació de risc i necessiten un suport i una potenciació de les seves capacitats per tal de poder millorar el seu rendiment educatiu i evitar així el fracàs escolar i l’exclusió social.

Per tal de dur a terme  aquest objectiu comptem amb una sèrie de voluntàries que destinen part del seu temps lliure als infants. Durant el curs escolar les voluntàries estan 1 hora i mitja amb els infants, treballant aquells aspectes que es considerin més necessaris.

La coordinació entre les escoles i l’EAP (Equip d’Assessorament Pedagògic) i la responsable del programa, la psicòloga, fan que cada infant rebi a través d’aquest suport, l’atenció més adequada per a cobrir les seves necessitats.

Un altre dels objectius del programa és el de treballar amb les famílies, amb la voluntat de millorar les relacions personals i a la vegada aconseguir una major implicació d’aquestes en l’educació dels seus fills i filles. Això ho duem a terme mitjançant entrevistes individuals i també mitjançant tallers per a les famílies.

 

Back to top