Programes

El programa d’ acollida esdevé la porta d’entrada a Càritas i pretén ser una acció en la qual la persona que hi acut se senti escoltada, informada, acompanyada…

És un servei que permet detectar les necessitats i mancances i que un cop analitzades, es mira de buscar el recurs més adient per a cada cas, ja sigui des dels serveis propis de Càritas o bé des d’altres serveis locals o comarcals.

 

Programa destinat a cobrir necessitats bàsiques a persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat per diferents circumstàncies, mitjançant el pagament de subministraments bàsics de la llar (electricitat, gas i aigua) i ajuts destinats al pagament  de deute de rendes de lloguer de l’habitatge habitual.

Es tracta d’una línia d’ajut provinent del Fons Diocesà comú destinada a famílies amb diferents perfils i graus de vulnerabilitat: famílies que es troben en situació de vulnerabilitat  puntual, famílies en situació precària i de cronicitat, i famílies que es troben en situació administrativa irregular. Ajuts destinats a cobrir despeses del manteniment de la llar i ajuts per a pagament de rendes de lloguer de l’habitatge.

Programa destinat als infants de Tàrrega en edat escolar entre 6 i 12 anys (de 1r a 6è de primària) que, per les condicions socioeconòmiques familiars es troben en situació de risc i necessiten un suport i una potenciació de les seves capacitats per tal de poder millorar el seu rendiment educatiu i evitar així el fracàs escolar i l’exclusió social.

Programa d’orientació jurídica en matèria d’estrangeria i de prestacions socials, destinat a la població autòctona i a les persones nouvingudes que hagin de fer algun tràmit administratiu.

Es tracta d’un programa d’acompanyament a les persones grans. Les voluntàries del programa realitzen visites domiciliàries setmanals a persones grans que viuen soles o que ho precisen. També col·laboren amb ambdues Residències d’avis del municipi, acompanyant, animant i estimulant les capacitats dels residents. 

Es tracta d’un programa d’acompanyament a les persones grans. Les voluntàries del programa realitzen visites domiciliàries setmanals a persones grans que viuen soles o que ho precisen. També col·laboren amb ambdues Residències d’avis del municipi, acompanyant, animant i estimulant les capacitats dels residents. 

Càritas a la Residència suma 51 anys d’animació a la Residència Sant Antoni de Tàrrega amb la col·laboració de 2 voluntaris de Càritas, que busquen la participació i compromís de persones voluntàries de totes les edats i de totes les entitats o persones particulars que vulguin destinar una estona del seu temps a oferir espais d’entreteniment i distracció als residents.

Projecte adreçat a persones vulnerables amb dificultats d’integració en el sistema laboral. Amb l’objectiu d’oferir una formació per tal de millorar les competències  transversals bàsiques i competències específiques en el sector del treball a la llar, i facilitar un major empoderament i més possibilitats d’inserció sociolaboral.

El servei d’Orientació Laboral i promoció a la Inserció se centra a millorar el nivell d’ocupabilitat de les persones amb especial dificultat per trobar feina.Les orientem i acompanyem a través d’un itinerari personal i les impliquem en la recerca activa de feina perquè puguin incorporar-se al mercat de treball.

Els mitjans de comunicació tenen tres objectius: informar de les accions i projectes duts a terme a Càritas, denunciar les injustícies i desigualtats socials i sensibilitzar a la població de la importància de ser solidaris.

Back to top