Projecte d’ajut social (Vulnerabilitat)

vulnerabilitat

Projecte d’ajut social (Vulnerabilitat)

Programa adreçat a cobrir els subministraments bàsics de la llar (electricitat, gas, aigua), i rendes endarrerides de lloguer de l’habitatge habitual de persones o famílies en situació de vulnerabilitat  i en risc d’exclusió social i residencial.

Es contribueix al benestar de les famílies que viuen en règim de lloguer, prevenint desnonaments, evitant situacions agreujades per la pobresa energètica, promovent  la formació i potenciant les capacitats personals i socials de les persones ateses.

Es treballen els aspectes de manera integral i coordinadament amb els agents socials del territori implicats.

 

 

Back to top