Vulnerabilitat

Vulnerabilitat

vulnerabilitat

Programa que destina ajudes econòmiques a persones i/o famílies que es troben en situació  de vulnerabilitat, adreçades a cobrir les necessitats bàsiques com les despeses del manteniment de la llar i ajuts pel pagament de les rendes de lloguer de l’habitatge.

 

L’any 2015 es va atendre 262 persones i se’n van beneficiar 792 persones.

 

 

Back to top