A qui va destinat?

Totes les accions que realitza Càritas Parroquial de Tàrrega tenen la finalitat d’ajudar a  aquelles persones que tenen necessitats, en especial aquelles en les que la seva dignitat està  en perill. Càritas vol ser una via d’esperança per a col·lectius en risc d’exclusió.

Per poder-ho resoldre d’una manera més organitzada i de forma que les accions iniciades tinguin continuïtat, s’instrumenten a través de “Programes”.

Als “Programes” hi conflueixen els tècnics, els voluntaris i mitjans econòmics que permeten materialitzar les ajudes.

Back to top