Consideracions econòmiques i financeres

 

Els recursos econòmics necessaris per a dur a terme tots els programes de Càritas Parroquial  de Tàrrega, procedeixen:

  • Dels Socis.
  • De les donacions.
  • De les transferències que provenen del IRPF.
  • De les subvencions.
  • Dels Convenis.

Els Socis, amb les seves quotes, constitueixen un suport econòmic essencial per al bon funcionament.

Les donacions, són un complement indispensable per aconseguir que els programes que tenim en funcionament puguin tenir continuïtat.

Les transferències que provenen del IRPF, són els diners que es reben com a conseqüència de la decisió dels contribuents quan al fer la seva declaració de la renda posen les dos creuetes: una a les assignacions per a l’Església Catòlica i l’altra per a Activitats Socials.

En el cas de donacions excepcionals, permeten endegar nous projectes que aportin solucions a problemes particulars. Un bon exemple el tenim amb la donació que va permetre la creació de Cartaes, Empresa d’Inserció Social i en la que en aquest moment ja estan treballant 15 persones.

Les subvencions, són els recursos econòmics rebuts per a aquelles activitats que es duen a terme i, que per les seves característiques, poden gaudir d’aquestes fonts de financiació.

Els convenis, són els acords que Càritas subscriu amb les entitats i que li permeten obtenir uns recursos econòmics fent accions que li són pròpies.

Back to top