A qui va destinat?

Totes les accions que realitza Càritas Parroquial de Tàrrega tenen la finalitat d’ajudar a  aquelles persones que tenen necessitats, en especial aquelles en les que la seva dignitat està  en perill. Càritas vol ser una via d’esperança per a col·lectius en risc d’exclusió.

Per poder-ho resoldre d’una manera més organitzada i de forma que les accions iniciades tinguin continuïtat, s’instrumenten a través de “Programes”.

Als “Programes” hi conflueixen els tècnics, els voluntaris i mitjans econòmics que permeten materialitzar les ajudes.

  • El Programa Acollida va destinat a totes aquelles persones que necessitin la nostra ajuda, de forma que Càritas sigui per a elles un lloc on se’ls escolti, valori i
  • A l’Alberg de les persones sense llar, donem acollida i suport a aquelles persones que estan de pas per Tàrrega i no tenen on aixoplugar-se.
  • El Pla d’Ajuda Social va adreçat a persones i famílies afectades per la
  • El Fons de Solidaritat va dirigit a persones que estan en una situació difícil de llarga
  • El Programa de Família i Infància va destinat a infants en edat escolar i que es troben en situació de risc i que necessitin suport per millorar el rendiment acadèmic.
  • Des del Servei d’Assessorament legal i social en estrangeria, s’assessora tant a persones autòctones com
  • El programa Vellesa i Càritas a la Residència va destinat a persones grans que necessiten companyia, ja visquin a la Residència o en un domicili
  • El Servei d’Orientació Laboral i promoció a la inserció s’ofereix a persones que tenen dificultat a l’hora de buscar
  • Els programes de Reinserció Laboral, en totes les formes i modalitats, constitueixen un motiu d’atenció
Back to top